Delkursens övergripande mål är att ge kunskaper om och förståelse för en specifik typ av information system, nämligen datalager (eng. Data Warehouses) – deras strategiska roll, användning och nytta i organisationer; arkitektur och underliggande tekniker för realisering av datalager; analys- och implementeringsprocessen. 

Studenten förväntas efter kursen kunna: 
1. redogöra för centrala begrepp avseende datalager, särskilt Kimballs terminologi inom området 
2. givet en domänbeskrivning utforma och dokumentera dimensionella modeller för en datalager 
3. analysera, utforma, dokumentera och implementera modeller och rutiner för data överförning från ett antal angivna källor till en datalager. Använda ett ETL system för att extrahera data from olika filer och ladda upp det i relations tabeller. Kan hantera historik i ETL processer. 
4. implementera dimensionella modeller i ett givet system, befolka dessa modeller med data och använda front-end system för att extrahera och analysera den data som finns i datalagern. 
5. kan tillämpa tekniker som presenteras i forskningslitteraturen inom området för utformningen av data lager.

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om datorarkitektur, operativsystem och nätverk och samt användning tillämpningsprogramvara och Internet 
Efter fullföljd kurs skall kursdeltagaren 
- känna till grundläggande begrepp inom informationsteknologin 
- ha kunskap om en dators uppbyggnad, kunna göra en kravuppställning inför ett köp av en persondator 
- ha grundläggande kunskap om operativsystem och filhanteringssystem 
- kunna använda sig av olika kommunikationstjänster såsom e-post, och chatt samt även "webb 2.0"-tjänster som bloggar, wikis och communities. 
- kunna använda skötselprogram för säkerhetskopiering, defragmentering och filkomprimering 
- vara medveten om säkerhetsrisker som finns för datorsystem och hur dessa går att hantera 
- känna till grunder i hantering av ljud och bild i datormiljö 
- kunna använda kontorsprogramvara för att producera dokument, kalkyler och presentationer