Denna kurs ger en introduktion till den inom system- och datavetenskap etablerade forskningsmetodiken Design Science