This is a joint pilot course among European higher educational institutions on identity management and security. The content of the course (seven modules) is distributed among several learning systems in different countries. 

Here, you can find a course content related to module #2 on "Digital Identity". You can access the course using your national public-key credentials. 

Students must select "IsStudent" from the list of optional attributes.

Kursen per en överblick över eSamhällets olika möjligheter och problem och tränar deltagarna i att analysera dessa. Kursen försöker också stimulera deltagarna att gå vidare och fördjupa sig inom ett eller flera av de specialområden som tas upp. 

Kursen behandlar digitalt utanförskap, den ”digitala klyftan”, och metoder för att överbrygga denna klyfta, digital inkludering. Syftet är både att studera hur IT-system kan göras mera användbara och tillgängliga och hur man kan arbeta för flera människor skall bli inkluderade i den digitala världen.