Latest news

Inbjudan till - Öppet seminarium om digital inkludering

 
Picture of Admin User
Inbjudan till - Öppet seminarium om digital inkludering
by Admin User - Wednesday, 20 March 2013, 8:34 PM
 

Välkommen till ett öppet seminarium anordnat av Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet.

Seminariet fungerar som introduktion till kursen ”Digitalt utanförskap och digital inkludering”. Kursen är möjlig att följa på distans, presentationerna filmas och görs tillgängliga via nätet. Introduktionsseminarierna har olika fokus vid olika kursomgångar, denna gång har vi valt att fokusera på allmän tillgänglighet och på vilket sätt IT kan användas för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar. Seminarierna är öppna för allmänheten.  Seminariet vårterminen 2012 sändes av UR i Kunskapskanalen http://www.ur.se/Produkter/170227-UR-Samtiden-Den-digitala-klyftan?q=digitala%20klyftan . Även de presentationer som gjordes hösterminen 2012 kommer att sändas på samma sätt.

Tid: Tisdag den 26 mars 2013 09:00 – 12:00

Plats: Sal A, DSV, Forumhuset , Kista -> Hitta hit!

Program:

09:00 – 09:15  Välkommen till seminariet och kort presentation av kursen, Bengt Nykvist, DSV/ Stockholms Universitet

09:15 – 10:00  Ett mänskligare internet, Susanna Laurin, Funka Nu AB

Alla människor - oavsett förmåga - ska kunna ta till sig information och utföra tjänster på webben. Detta innebär att vi som skapar teknik, design och innehåll måste förstå användarnas behov och förutsättningar. Olika ålder, utbildning, vana, etnisk bakgrund och funktionsnedsättningar är exempel på vad vi behöver hantera.

10:00 – 10:30  Presentation av projektet VibWeb, Lena Norberg,  DSV/Stockholms Universitet

Projektet har som mål att utveckla ett webbgränssnitt med inbäddad teknik för förmedling av webbsidors navigering och innehåll med stöd av vibrationer. Stödet ska kunna ersätta och/eller komplettera de skärmläsare som används idag av blinda/dövblinda.

10:45 – 11:15  Tillgänglighet och funktionsnedsättning, Katarina Hahr, Journalist

Vad innebär det för de som skall utveckla morgondagens IT-system att alla mänskliga rättigheter skall gälla för alla människor, oberoende av ev. funktionshinder?

11:15 – 11:45  Paneldebatt

Debatt om IT och tillgänglighet med frågor från åhörarna. Deltagare är samtliga presentatörer.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Anmälan senast den 21 mars 2012 till bengt.nykvist@dsv.su.se